« Zpět na do kalendáře


Přednášející Petra Jarošová
Začátek 22. 4. 2015 19:00 hod.
Konec 22. 4. 2015 22:00 hod.
Místo konání Roháčova 2572 (budova bývalého Telecomu)
Pořádá Písek

Zveme vás na interní přednášku Petry Jarošové, která se uskuteční v centru BDC v Písku ve středu 22.dubna od 19 hodin.

Adresa: Roháčova 2572 (budova bývalého Telecomu)

Telefon: 721 864 188, 739 063 950,

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.