« Zpět na do kalendáře


Přednášející Leif Andersen
Začátek 20. 1. 2014 19:00 hod.
Konec 20. 1. 2014 22:00 hod.
Místo konání Burketova 120
Pořádá Písek
Kontakt Viktor 721 864 188

Zveme vás do píseckého centra na interní přednášku dánského cestujícího učitele Leifa Andersona.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.