« Zpět na do kalendáře


Téma Buddhismus v moderním světě
Přednášející Petra Jarošová
Začátek 21. 6. 2019 18:00 hod.
Konec 21. 6. 2019 20:00 hod.
Místo konání Tyršova 1713/23
Pořádá Ostrava
Kontakt 778403872

Srdečně vás zveme na úvodní přednášku s cestující učitelkou Petrou Jarošovou. Tématem přednášky bude Buddhismus v moderním světě.

Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.
Po skončení přednášky je možné zakoupit buddhistickou literaturu.

Chcete-li navštívit naše buddhistické centrum poprvé, pak páteční přednáška bude pravděpodobně ta správná volba.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.