« Zpět na do kalendáře


Téma Buddhismus v každodenním životě
Přednášející Ján Kysucký
Začátek 25. 10. 2021 19:00 hod.
Konec 25. 10. 2021 21:00 hod.
Místo konání Tyršova 23
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Ostrava
Kontakt 604 807 319
Srdečně vás zveme na přednášku s cestujícím učitelem Jánem Kysuckým ze Slovenska, žákem Lamy Oleho Nydahla, na téma „Buddhismus v každodenním životě“. Přednáška začíná v 19 hodin. Následuje vedená meditace na 16. Karmapu. Přednáška je ve slovenštině.
Chcete-li navštívit naše buddhistické centrum poprvé, pak je tato přednáška vhodná i pro Vás.
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.