« Zpět na do kalendáře


Téma Buddhismus v moderním světě
Přednášející Jakub Kadlec
Začátek 22. 11. 2022 18:00 hod.
Konec 22. 11. 2022 20:00 hod.
Místo konání místnost UA 3, 17. listopadu 2172/15 - vchod z ulice Dr. Slabihoudka
Vstupné 100,- Kč
Pořádá Ostrava
Kontakt 604 807 319

Srdečně zveme do Ostravy na přednášku cestujícího učitele Jakuba Kadlece, žáka Lamy Ole Nydahla, na téma „Buddhismus v moderním světě“.

Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Přednáška proběhne v místnosti UA 3 v areálu VŠB-TUO. Vchod je situován z ulice Dr. Slabihoudka.

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.