« Zpět na do kalendáře


Přednášející Veronika Hokovská (Černá)
Začátek 12. 1. 2022 19:00 hod.
Konec 12. 1. 2022 21:30 hod.
Místo konání Tyršova 1713/23
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Ostrava
Kontakt 722 005 017
Srdečně vás zveme na přednášku s cestující učitelkou Veronikou Hokovskou, žákyní Lamy Oleho Nydahla. Přednáška začíná v 19 hodin. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.
Chcete-li navštívit naše buddhistické centrum poprvé, pak je tato přednáška vhodná i pro Vás.
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.