« Zpět na do kalendáře


Přednášející Rafal Olech
Začátek 26. 11. 2012 19:00 hod.
Konec 26. 11. 2012 23:00 hod.
Místo konání Dobrovského 5
Vstupné 60,- Kč
Pořádá Ostrava
Kontakt + 420 776 520 604 (Hana)
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.