« Zpět na do kalendáře


Téma Lama, jidam, ochránce
Přednášející Karol Slezcek
Začátek 3. 6. 2015 19:00 hod.
Konec 3. 6. 2015 22:30 hod.
Místo konání Masarykovo náměstí 50/31
Pořádá Ostrava
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.