« Zpět na do kalendáře


Téma Karma - příčina a následek
Přednášející Jakub Kadlec
Začátek 10. 12. 2012 19:00 hod.
Konec 10. 12. 2012 22:00 hod.
Místo konání Obecní dům, Ostrožná 46, Opava
Vstupné 60,- Kč
Kontakt + 420 724 521 506 (Honza)

Zveme Vás do Opavy na veřejnou přednášku Jakuba Kadlece.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.