« Zpět na do kalendáře


Téma Důležitost ngöndra
Přednášející Radek Růžička
Začátek 15. 12. 2014 19:00 hod.
Konec 15. 12. 2014 22:00 hod.
Místo konání U Pošty 2, Opava
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.