« Zpět na do kalendáře


Téma Ngöndro
Přednášející Jakub Kadlec
Začátek 4. 10. 2014 11:00 hod.
Konec 5. 10. 2014 15:00 hod.
Místo konání U Pošty 2, Opava
Kontakt 737909420, 774446146
Srdečně vás zveme na meditační ngöndro víkend s Jakubem Kadlecem.
Registrace

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.