« Zpět na do kalendáře


Téma Vztah učitele a žáka
Přednášející Yomaira Urquia
Začátek 31. 10. 2012 19:00 hod.
Konec 31. 10. 2012 00:00 hod.
Místo konání U Pošty 2, Opava
Vstupné 60,- Kč
Kontakt + 420 724 521 506 (Honza)

Zveme Vás na interní přednášku Yomairi Urquila.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.