« Zpět na do kalendáře


Téma Vysvobození z iluze "já"
Přednášející Roman Virt
Začátek 29. 4. 2015 19:00 hod.
Konec 29. 4. 2015 22:00 hod.
Místo konání Matiční ul. 2, Opava
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.