« Zpět na do kalendáře


Začátek 25. 1. 2017 19:00 hod.
Konec 25. 1. 2017 22:00 hod.
Místo konání Matiční dům, Matiční ul. 2
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.