« Zpět na do kalendáře


Téma Rozvoj soucitu a moudrosti
Přednášející Jan Matuška
Začátek 8. 5. 2013 19:00 hod.
Konec 8. 5. 2013 23:00 hod.
Místo konání U Pošty 2, Opava
Vstupné 60,- Kč
Kontakt +420 724 521 506 (Honza)

Zveme vás na interní přednášku.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.