« Zpět na do kalendáře


Téma Buddhismus v každodenním životě
Přednášející Sax Cammarata
Začátek 23. 1. 2017 19:00 hod.
Konec 23. 1. 2017 22:00 hod.
Místo konání Dolní náměstí 16
Vstupné 80,-/60,-,- Kč
Pořádá Olomouc

Interní přednáška,

srdečně zveme

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.