« Zpět na do kalendáře


Téma Karma-příčina a následek
Přednášející Jaroslav Pešta
Začátek 11. 11. 2015 19:00 hod.
Konec 11. 11. 2015 23:00 hod.
Místo konání Plumlovská 59
Vstupné 80,-, 60,- Kč
Kontakt [email protected]
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.