« Zpět na do kalendáře


Přednášející Anton Orlov
Začátek 14. 9. 2017 19:00 hod.
Konec 14. 9. 2017 21:00 hod.
Místo konání Dolní náměstí 16
Vstupné 80,-/60,-,- Kč
Pořádá Olomouc
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.