« Zpět na do kalendáře


Téma Učitel a žák
Přednášející Réka Mathe
Začátek 21. 3. 2017 20:00 hod.
Konec 21. 3. 2017 22:00 hod.
Místo konání Tyršova 172

Informace budou upřesněny.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.