« Zpět na do kalendáře


Přednášející Ján Kysucký, Zuzana Ilavská
Začátek 23. 9. 2016 20:00 hod.
Konec 25. 9. 2016 15:00 hod.
Místo konání Tyršova 172
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.