« Zpět na do kalendáře


Přednášející Tadeusz Uchto
Začátek 14. 3. 2014 21:00 hod.
Konec 17. 3. 2014 07:00 hod.
Kontakt [email protected], tel: +420 736 100 736
Drazí přátelé,
 
srdečně vás zveme na první Njungne v Nagodzicích 14. – 17. března 2014 s Tadeuszem Uchto.
Překlad do češtiny zajištěn.

Njungne je praxe na buddhu milující oči v tisíciruké formě spojená s půstem.

Je určená pouze lidem, kteří již přijali útočiště.

Během kurzu dodržují praktikující speciální sliby (tib. Sodziong), které zakazují mj. pohlavní styk, pití alkoholu, užívání drog a nikotinu. Každý den se konají čtyři intenzivní meditační sezení po zhruba třech hodinách. Druhý den Njungne drží praktikující naprostý půst, není povoleno ani pití tekutin. Další omezení vysvětlí přímo Tadeusz během úvodní přednášky. Postnímu charakteru praxe bude přizpůsobeno i jídlo podávané na kurzu.Ti, kteří se ještě Njungne nezúčastnili, se musí dostavit i na úvodní přednášku v pátek 14.3. v 21h.Program
pátek 14.3. 21h – úvodní přednáška, vysvětlení k praxi

sobota 15.3. od 6h ráno – Njungne
neděle 16.3. Njungne
pondělí 17.3. kolem 6h ráno – zakončení Njungne
Cena celého kurzu včetně stravy
 
630,- Kč
Registrace: 
https://docs.google.com/forms/d/11UwiMaUKHD2fmstCOp4473bM_N-_cefDR3wT9h16GP0/viewform

K dispozici budou texty Njungne v češtině v ceně 130,- Kč.
Nezapomeňte spacák, karimatku, meditační polštářek a přezuvky.

Kontakt

Hana 736 100 736 (v Nagodzicích je český signál)
Daniel tel. +48 608 712 208, mail: [email protected]Těšíme se na vás!
vaše Nagodzice
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.