« Zpět na do kalendáře


Přednášející Daniel Wysocki, Jan Matuška, Karolína Pospíšilová
Začátek 21. 11. 2014 18:00 hod.
Konec 23. 11. 2014 16:00 hod.
Kontakt [email protected]

Program:

Pátek

příjezd večer, ve 21h společná meditace, barbecue&beer

Sobota
9:00-10:00 Snídaně
10:00-13:00 Daniel a short talk + meditace
13:00 oběd
15:00-18:00 Short talk + meditatce / nebo práce na centru
20:00 Q&A´s , pak krátká prezentace center – Praha, Brno, Nagodzice
Barbecue+ party

Neděle

10:00-11:00 Snídaně
11:00-13:00 Mediatace
13:00 oběd
14:00 16th Karmapa + úklid + odjezd

 

Registrace:

https://docs.google.com/forms/d/1-iqotdSPu_mBVYgdA_6H9uul1lvXxGcRuKUL9tO0i5Q/viewform

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.