« Zpět na do kalendáře


Téma Historie linie
Přednášející Frank Kruse
Začátek 16. 6. 2017 19:00 hod.
Konec 16. 6. 2017 22:00 hod.
Místo konání Masarykovo náměstí 30
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.