« Zpět na do kalendáře


Přednášející Anton Orlov
Začátek 15. 9. 2017 17:00 hod.
Konec 16. 9. 2017 22:30 hod.
Místo konání Těnovice 55
Pořádá Těnovice
PÁTEK: 
17,30-19,00 – individuální praxe 
19,00 – večeře 
20,00- přednáška na téma Učitel a žák 

SOBOTA: 
8,00-9,00 – individuální praxe
9,00-10,00 – snídaně
10,00-13,00 – individuální praxe, přestávky dle potřeby
13,00-14,30 – oběd 
14,30-16,00- individuální praxe
16,00-17,30 – Otázky a odpovědi 
17,30-19,00 – individuální praxe 
19,00 – večeře 
20,00 – přednáška na téma Tři kořeny: Lama, jidamy, ochránci
jídlo registrujte zde: https://beta.doodle.com/poll/y6rx5i6dbi2vxvvb
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.