« Zpět na do kalendáře


Přednášející Sergej Katz
Začátek 8. 7. 2022 20:30 hod.
Konec 10. 7. 2022 15:00 hod.
Místo konání Troják
Pořádá Troják
Kontakt Radek Němeček +420 604 203 136
Zveme vás na letní meditační víkend se Sergejem Katzem (IL) na Trojáku.
Těšíme se na vás
Program:
Pátek
20:30 Přednáška: Tři pilíře Dharmy (informace, meditace, jednání)
Sobota
08.30   Snídaně
09.30   Meditace na 16. Karmapu
10.30   Přednáška: Vztah učitele a žáka
13.00   Oběd
14.00   Prostor na individuální praxi
16.00   Streaming s Lamou Olem z EC
18.00   Večeře (po streamingu)
20.00   Prostor na individuální praxi
Neděle
08.30   Snídaně
09.30   Meditace na 16. Karmapu
10.30   Přednáška: Buddhismus v každodenním životě
13.00   Oběd
15.00   Společná meditace na 16. Karmapu

+ společný úklid :)

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.