« Zpět na do kalendáře


Téma Diamantová cesta
Přednášející Jakub Kadlec, Petra Jarošová
Začátek 2. 3. 2018 20:00 hod.
Konec 4. 3. 2018 20:00 hod.
Místo konání Hošťálková 019
Pořádá Troják
Kontakt 00420724717144
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.