« Zpět na do kalendáře


Začátek 11. 8. 2017 20:00 hod.
Konec 13. 8. 2017 16:00 hod.
Místo konání Hošťálková 019
Pořádá Troják
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.