« Zpět na do kalendáře


Začátek 23. 8. 2018 00:00 hod.
Konec 26. 8. 2018 23:59 hod.

Program a registrace:  http://www.berchenling.org/participate/program/#summercourse

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.