« Zpět na do kalendáře


Začátek 30. 7. 2018 21:43 hod.
Konec 12. 8. 2018 21:43 hod.

Registrace a program:  http://summercourse.ec/

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.