« Zpět na do kalendáře


Přednášející Petra Jarošová
Začátek 3. 6. 2020 19:00 hod.
Konec 3. 6. 2020 21:00 hod.
Místo konání Soukenné nám.121/1, Palác Dunaj
Pořádá Liberec
Kontakt Martin, +420 736 531 176
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.