« Zpět na do kalendáře


Přednášející Jan Matuška
Začátek 28. 11. 2017 20:00 hod.
Konec 28. 11. 2017 22:00 hod.
Místo konání Soukenné nám.121/1, Palác Dunaj
Pořádá Liberec
Kontakt 736 531 176

Zveme Vás na interní přednášku do Liberce. Téma upřesníme.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.