« Zpět na do kalendáře


Přednášející Adam Jankiewicz
Začátek 3. 3. 2015 20:00 hod.
Konec 3. 3. 2015 22:00 hod.
Místo konání Soukenné nám.121/1, Palác Dunaj
Pořádá Liberec

Informace budou upřesněny.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.