« Zpět na do kalendáře


Přednášející Lama Ole Nydahl
Začátek 24. 1. 2020 00:00 hod.
Konec 27. 1. 2020 23:59 hod.

Více informací ZDE

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.