« Zpět na do kalendáře


Přednášející Lama Ole Nydahl
Začátek 19. 6. 2019 00:00 hod.
Konec 23. 6. 2019 00:00 hod.
Místo konání Kaluga, Russia
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.