« Zpět na do kalendáře


Přednášející Lama Ole Nydahl
Začátek 19. 9. 2019 00:00 hod.
Konec 22. 9. 2019 23:00 hod.
Místo konání Lido degli Scacchi /Italy

Více informací ZDE

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.