« Zpět na do kalendáře


Přednášející Lama Ole Nydahl
Začátek 4. 4. 2019 00:00 hod.
Konec 7. 4. 2019 00:00 hod.
Místo konání Israel

Program: http://www.buddhism.org.il/en/

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.