« Zpět na do kalendáře


Přednášející Lama Ole Nydahl
Začátek 27. 9. 2019 00:00 hod.
Konec 29. 9. 2019 23:00 hod.
Místo konání Budapest /Hungary

Více informací ZDE

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.