« Zpět na do kalendáře


Přednášející Lama Ole Nydahl, Šerab Gjalcen Rinpoče
Začátek 5. 7. 2012 12:00 hod.
Konec 12. 7. 2012 12:00 hod.

Pro více informací: http://kursletni.kuchary.pl/en

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.