« Zpět na do kalendáře


Přednášející Veronika Hokovská (Černá)
Začátek 16. 5. 2013 20:00 hod.
Konec 16. 5. 2013 22:30 hod.
Místo konání TJ Sokol, Jódlova 16

Informace budou upřesněny.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.