« Zpět na do kalendáře


Téma Meditace
Přednášející Petra Jarošová
Začátek 7. 11. 2013 20:00 hod.
Konec 7. 11. 2013 22:00 hod.
Místo konání TJ Sokol, Jódlova 16
Kontakt Miloš Jacko 724 588 489

Zveme Vás na přednášku Petry Jarošové do Kralup nad Vltavou.

Přednáška je otevřená i pro nové či nepraktikující kamarády.

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.