« Zpět na do kalendáře


Téma Tři klenoty a Tři kořeny
Přednášející Pavel Fidler
Začátek 24. 1. 2013 20:15 hod.
Konec 24. 1. 2013 22:00 hod.
Místo konání TJ Sokol, Jódlova 16
Vstupné 60,- Kč
Kontakt Miloš 724 588 489
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.