« Zpět na do kalendáře


Téma Meditace
Přednášející Roman Virt
Začátek 3. 12. 2015 20:00 hod.
Konec 3. 12. 2015 22:00 hod.
Místo konání TJ Sokol, Jódlova 16
Vstupné 60,- Kč
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.