« Zpět na do kalendáře


Téma Bódhičitta
Přednášející Jan Matuška
Začátek 15. 10. 2015 20:00 hod.
Konec 15. 10. 2015 21:30 hod.
Místo konání TJ Sokol, Jódlova 16
Vstupné 60,- Kč
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.