« Zpět na do kalendáře


Téma Meditace
Přednášející Karel Kindl
Začátek 27. 4. 2017 19:00 hod.
Konec 27. 4. 2017 22:00 hod.
Místo konání sál CEROP v areálu kolínského zámku
Vstupné 60,- / 80,- Kč,- Kč
Pořádá Kolín
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.