« Zpět na do kalendáře


Téma Buddhismus v každodenním životě
Přednášející Pavel Fidler
Začátek 2. 2. 2022 18:00 hod.
Konec 2. 2. 2022 20:30 hod.
Místo konání Kourimska 20
Pořádá Kolín
Kontakt 721 830 991 Vláďa
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.