« Zpět na do kalendáře


Téma 6 vysvobozujicich činů
Přednášející Petra Jarošová
Začátek 30. 11. 2021 18:00 hod.
Konec 30. 11. 2021 20:59 hod.
Pořádá Kolín
Kontakt Vláda 721830992

Zveme vás na přednášku

prosim o registraci

https://doodle.com/poll/idhsd4g9qs6v987i?utm_source=poll&utm_medium=link

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.