« Zpět na do kalendáře


Přednášející Zuzana Ilavská
Začátek 2. 5. 2017 20:00 hod.
Konec 2. 5. 2017 22:00 hod.
Místo konání Kouřimská 20
Pořádá Kolín
Kontakt +420721830991
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.