« Zpět na do kalendáře


Téma Učitel a žák
Přednášející Annia Briscoe
Začátek 11. 10. 2016 20:00 hod.
Konec 11. 10. 2016 23:00 hod.
Místo konání Kouřimská 20
Vstupné 80/60,- Kč
Pořádá Kolín
Kontakt 777 159 714

Zveme Vás na interní přednášku.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.