« Zpět na do kalendáře


Téma Jak se rozvíjel buddhismus v Polsku
Přednášející Mira Boboli
Začátek 23. 10. 2013 20:00 hod.
Konec 23. 10. 2013 23:00 hod.
Místo konání Klokočí 49
Kontakt tel. 721 210 677 (Kasia)
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.