« Zpět na do kalendáře


Téma Transmise na Diamantové cestě
Přednášející Mira Boboli
Začátek 24. 10. 2013 20:00 hod.
Konec 24. 10. 2013 23:00 hod.
Místo konání Klokočí 49
Kontakt tel. 721 210 677 (Kasia)
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.